Integritetspolicy

Användandet av personlig data
Sushilanda får er personliga information antingen genom formulär, email, telefon eller på andra sätt.
Detta inkluderar information som uppges när ni beställer en katalog eller, registrerar för ett nyhetsbrev, skapar ett kundkonto, beställer varuprover och när ni ställer frågor till oss.
Denna information kan inkludera ert förnamn och efternamn, företagsnamn, adressuppgifter, emailadress, telefonnummer och födelsedagsdato.
Vi kan också samla information som du delar med dig genom våra social media kanaler, så som likes, kommentarer eller andra sätt att interagera genom social media.

Vi använder även s.k. “cookies” på vår webbsida, där ytterligare information om dig som besökare och användare av vår digitala plattform.
Denna information kan handla om vilket typ av dator du användare, så som unik enhetsidentifikation, vilket typ av operativsystem och inställningar som används för att besöka våra hemsidor, hur ni som användare interagerar med våra sociala medier genom kommentarer eller likes, hur lång tid ni spenderar på våra hemsidor samt hur ni navigerar på dessa.
Vi för också statistik över öppningsgraden i våra nyhetsbrev samt hur mottagaren navigerar till våra hemsidor från dessa.

Sushilanda använder den personliga data som insamlats till dess rätta ändamål, nämligen att förbereda och slutföra avtal, offerter, varuprov, katalogsbeställningar, för skapande av användarkonto på hemsida, och för att svara på frågor som ställs av användare/besökare på hemsidan.

Sushilanda använder personuppgifter för att förbättra tjänster/produkter och för att mäta marknadsföringskampanjers effektivitet.

Dessutom använder Sushilanda personuppgifter för att förbättra sina tjänster, att mäta eller förstå effektiviteten av reklam som vi tjänar till dig och andra och hålla dig informerad om sina aktiviteter, (nya) produkter och tjänster.
Därför strävar Sushilanda efter att ta hänsyn till dina önskemål och inköpsbeteende.
Det gäller för besökare som inte tidigare ingått avtal med Sushilanda, att vårt nyhetsbrev endast kommer att tas emot om besökaren abonnerar på det.
Sushilanda kommer att använda denna information för att förbättra sina tjänster, att mäta eller förstå effektiviteten av reklam som vi tjänar till dig och andra, och att leverera relevant reklam till dig.

Om du inte eller inte längre vill få erbjudanden eller information från Sushilanda kan du när som helst informera oss om detta genom att skicka ett brev till Sushilanda , Kungsgatan 23, 561 31 Huskvarna eller ett mail till info@huskvarna.sushilanda.se.

I vissa fall valideras personuppgifter av Sushilanda eller kombineras med information från externa källor.
På så sätt håller vi vår databas uppdaterad.
Sushilanda tillhandahåller endast de personuppgifter som vi erhållit för tredje part om det anses nödvändigt för genomförandet och förbättringen av våra tjänster och avtalen.
Dessa parter är förbjudna att använda personuppgifterna för egna ändamål.
Sushilanda har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi erhållit.
De personuppgifter som Sushilanda kan få via Google (Universal) Analytics kommer att behandlas av Google och det kan även använda dessa uppgifter för egna ändamål, för vilka Google har åtagit sig att följa sekretess och säkerhetsåtgärder.
Mer information om detta finns i vår Cookie Policy.

Upplysningar av din information
Sushilanda kan dela med dig av din personliga information med någon medlem i koncernen, vilket innebär att dess dotterbolag, det ultimata holdingbolaget och dess dotterbolag.
Sushilanda tillhandahåller endast de uppgifter som den har erhållit för tredje part om detta är nödvändigt för genomförandet och förbättringen av sina tjänster och avtal.
Dessa parter är förbjudna att använda personuppgifterna för egna ändamål.

Vi kan avslöja din personliga information till andra tredje parter:

1) Om vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, kan vi i så fall avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.

2) Om Sushilanda och/eller dess tillgångar förvärvas av tredje part, så kommer personuppgifter som innehas av företaget om sina kunder att vara en av de överlåtna tillgångarna.

3) Om Sushilanda är skyldig att avslöja eller dela med dig av dina personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter eller för att tillämpa eller tillämpa våra Allmänna Villkor

Användarrättigheter
Sushilanda tar hänsyn till dina preferenser gällande ditt konto.
En besökare av vår hemsida som ej tidigare haft kontakt med Sushilanda kommer inte mottaga något nyhetsbrev förrän denne själv uppger att man önskar så.
Om ni önskar stoppa, inspektera, ändra eller radera er personliga data som Sushilanda hanterar, ber vi er kontakta Sushilanda på info@huskvarna.sushilanda.se eller på vår fysiska adress.
Alla uppmaningar av denna karaktär hanteras av Sushilanda utan dröjsmål.

Bevarandeperiod
Personlig data sparas inte längre än nödvändigt, i en form som tillåter identifiering, för att uppnå ovannämnda ändamål, såvida inte en lagstadgad skyldighet gäller.

Transfer av data
Dina personuppgifter kan skickas utanför EU, men endast där tillräckligt integritetsskydd redan finns.

Säkerhet
Sushilanda strävar efter att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot intrång eller någon form av olaglig användning.
Personuppgifterna är säkrade via en brandvägg mellan internet och Sushilanda webbplatser och en brandvägg på den server som lagrar datan.

Länkar till andra webbplatser
Ett antal länkar till andra webbplatser finns på Sushilandas webbplatser.
Även om dessa webbplatser har blivit valda med omsorg, kommer Sushilanda inte ha något ansvar för hur dina personuppgifter hanteras av dessa organisationer.
Av den anledningen rekommenderar vi du noggrannt läser genom sekretesspolicyen för dessa webbplatser.
Sushilanda ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av bearbetning, hantering och / eller säkerhet i förhållande till dessa andra webbplatser.

Förändringar
Sushilanda förbehåller sig rätten att justera eller ändra i sekretesspolicyn.
Sushilanda publicerar varje justering och / eller förändring på sina webbplatser.
Vänligen kontrollera Privatlivspolitiken och Sekretesspolicyn av den anledningen med jämna mellanrum.

Frågor
Om du har några frågor eller kommentarer om Sushilanda sekretesspolicy, kontakta oss skriftligen via info@huskvarna.sushilanda.se  eller Kungsgatan 23, 561 31 Huskvarna

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 22 augusti 2018.